ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
229
ผู้เข้าชมเดือนนี้
37,821
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,454,677

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสมบัติ รัตนคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นายศักดิ์เดช จุมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มิถุนายน 2558
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มีนาคม 2560
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : นายบุญส่ง นามพล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กันยายน 2561
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน