ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
245
ผู้เข้าชมเดือนนี้
37,837
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,454,693

หัวหน้าระดับชั้น


นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์
หัวหน้าระดับชั้นม.1

นายอนุศิษฐ์ เสริมแก้ว
หัวหน้าระดับชั้นม.2

นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข
หัวหน้าระดับชั้นม.3

นางยุพา ภูมิกลาง
หัวหน้าระดับชั้นม.4

นายราชัน บุตรดี
หัวหน้าระดับชั้นม.5

นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
หัวหน้าระดับชั้นม.6