ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
5
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13,463
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,037,364

หัวหน้าระดับชั้น


นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์
หัวหน้าระดับชั้นม.1

นายอนุศิษฐ์ เสริมแก้ว
หัวหน้าระดับชั้นม.2

นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข
หัวหน้าระดับชั้นม.3

นางยุพา ภูมิกลาง
หัวหน้าระดับชั้นม.4

นายราชัน บุตรดี
หัวหน้าระดับชั้นม.5

นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
หัวหน้าระดับชั้นม.6